Újdonságok

 

Elérhetőség:

Tel.: 06 30 7234 936

E-mail:

ankhkiado@gmail.com
kesmarkimester@gmail.com
info@ankhkiado.hu
kesmarki@ankhkiado.hu

 

 

 

 

Az Ankh az Élet, a Fény és a Gyógyulás Kulcsa. Szimbóluma a koz- mikus alapelvek megismerésének, a misztikus erőknek, a mentális hatásgyakorlásnak, a tudatáthangolásnak, az erősűrítésnek, a gyó- gyító hajlamok, öngyógyító erők felélesztésének, a szabadságnak, a mennyei felszabadultságnak, a személyes integritás megőrzésének és a szellemi tökéletesedésnek.
Az Ankh Kiadó könyvei a lét, a lélek, a gyógyulás kapuit nyitó kul- csok. Valamennyi ősi, szellemi és gyógyító hagyományt (jóga, ájur- véda, I Ching, kínai orvoslás, szufi, kabbala) - a 2012-es spirituális, kozmikus és asztromentális korszak-és szemléletváltásnak megfelelő - modern nyelvezettel, analógiákban gondolkodó (és láttató) módon, érthetően és gyakorlatiasságra törekedve nyújtunk át a kedves olva- sónak. Holisztikus módon valljuk, hogy az ember akkor egész igazán, ha helyreállította testének egészségét, lelkének teljességét és szelle- mének isteni fényét.
Az érdeklődők betekintést nyerhetnek egy-egy eddig nem vagy ke- vésbé ismert jógairányzat, egészséget helyreállító praxis, misztikus tanítás lényegébe és a lélekkutatás legmodernebb eredményeibe. Nemcsak a pszichoszomatikában, pszichológiában, gyógyító művé- szetben jártas szakemberek számára kívánjuk rendszerezni az ősi tu- dást - megnyitva ezzel a gyógyítás új kutatási területeit - hanem a be- tegeknek, a gyógyulni vágyóknak szeretnénk átadni olyan informáci- ókat, amelyek révén képesek egészségesebbé válni. A hangsúly az ön- gyógyításon van.
A gyógyuláshoz nem új gondolatra van szükség, hanem a gondolko- dás új útjára. Változtatnunk kell a hozzáállásunkon! Előítéletekkel nem tudjuk megismerni a minket körülvevő valóságot. Alázatosság, fogékonyság, nyitottság, hit visz előre a gondolkodás új útján. Kívánjuk, hogy minél többen járjanak rajta, és gyógyuljanak meg, váljanak teljessé az egység szentségének megtapasztalása által!Test-lélek szótár

Indiai akupresszúra

Nadi - jóga

Gyógyító kéztartások

Ájurvédikus asztrológia és marmapunktúra

Gyógyító testtartások  Rúna-jóga

 

 

 

 
 

Copyright 2012 - ANKH KIADÓ - Powered by NykoDesign